Intervencions fotogràfiques: TRANSLATICI [5+5]. Quarta i última fase