Intervencions fotogràfiques: TRANSLATICI [5+5]. Primera fase