TERRES CODIFICATS   Un codi és el conjunt unitari, ordenat i sistematitzat de les normes. En la teoria de la comunicació el codi és el conjunt que pot ésser entés per l’emissor i el receptor. El codi que he utilitzat en aquest text, per exemple, és la llengua catalana. La codificació és el mètode que permet que un caràcter o la suma de varis es transformi en un símbol de representació que ens condueix a un mon menys lliure i contradictòriament més comunicatiu, donat que els alfabets i escriptures del mon deixen de ser imprescindibles davant les noves normes de transmissió que tenen com objectiu alienar-nos i induir-nos, ordenadament en benefici de lo comú, en determinades conductes.

Majorment tot succeeix a les ciutats, nuclis d’ordre econòmic ansiosos d’acotar i capturar qualsevol espai lliure on el ciutadans puguin deambular. A fi de salvaguardar-nos, de nosaltres mateixos, dia a dia la voracitat del monstre devora i arriba a tots els racons de les nostres metròpolis i mitjançant una pèssima còpia de Mondrian codifica absolutament el terra, i aquest terra que en els seus orígens fou “el nostra terra“ passa a ser “terra codificada”.

Terres codificats és un homenatge a la nostra capacitat interpretativa d’aquest univers de senyals canviants i a vegades juxtaposades, emeses en formes i colors diversos. Aquesta és una mostra dels orígens on la habilitat per identificar els autèntics camins de l’evolució, ens conduïren a la transformació de les societats primitives, caçadores i recol·lectores, en rurals, i posteriorment en urbanes estructurades en sistemes d’identificació dels espais globals per cadenes de caràcters i símbols.

JOSEP BOU

Fotògraf


  • TERRES CODIFICATS

  • 1 de 13   endevant